Tietosuojaseloste

Verkkosivustomme osoite on: https://www.notra.fi
Notra Oy,
Isometsäntie 9-11, 26100 Rauma.
Y-tunnus 2967588-8
Tomi Ojanen
puh. 040-5839923
tomi.ojanen@notra.fi
Notra Oy:n työntekijä-työnhakija- ja asiakasrekisterit
Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitoon, työnhakijoiden- ja työntekijöiden yhteydenpitoon, sekä työsuhteisiin liittyvien asioiden hoitoon mm. palkkahallinnolliset asiat. Rekisteristä luovutetaan ainoastaan tarpeellisia tietoja kolmansille osapuolille esim. asiakasyrityksille työnhakuprosessien etenemiseksi, työterveyshuollolle, vakuutusyhtiölle, tilitoimistolle, ulosottovirastolle, TE-keskukselle, ammattiyhdistyksille, Kelalle ym. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille suoramarkkinointitarkoituksiin.
Työnhakijarekisteri pitää sisällään työnhakijalta itseltään saadut ja kerätyt tiedot työ- ja koulutushistoriasta, sekä henkilön yksilöintitiedot: nimi, osoite- ja puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika. Lisäksi keräämme tarvittavien korttien voimassaoloajat, kuten työturvallisuus-sähkötyö, ensiapu- ja tulityökortit.

Työntekijärekisteri pitää sisällään edellä mainittujen tietojen lisäksi mm. sosiaaliturvatunnuksen, tilinumeron, mahdollisen valokuvan, veronumeron- ja verottajan vaatimat tiedot, sairaslomatodistukset, mahdolliset suoraveloituspyynnöt ammattiyhdistyksille, maksukiellot, palkkatiedot, tuntikirjanpito ym.

Asiakasrekisteri pitää sisällään yhteyshenkilöiden yhteystiedot, yrityksen yhteys- ja yritystiedot, palkkajaksot, sekä sopimustiedot laskutukseen liittyen.

Rekisterien yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakas/työsuhteen syntyessä, ja työnhakuprosessien käynnistyessä. Tiedot kerätään yhteyshenkilöiltä ja työnhakijoiden antamista ilmoituksista. Tietoja tulee myös kolmansilta osapuolilta, kuten verottajalta, työterveyslaitokselta, ulosottovirastolta, asiakasyritykseltä työntekijöihin liittyen jne.

Tietoja ei luovuteta tarpeettomille, ulkopuolisille tahoille. Henkilötietojen käsittelyn ulkoistamistilanteisiin liittyvä tietojen antaminen toimeksi annon saaneelle (kuten tilitoimistolle), ei ole henkilötietojen luovuttamista.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tarpeellinen, säilytystä vaativa manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa. ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta salatulla sähköpostiyhteydellä, sekä henkilökohtaisen salasanan takana olevilla sisäisillä järjestelmillä.

Tietokannan käyttöoikeudet on rajattu henkilökunnan työtehtävistä riippuen tarpeelliselle tasolle. Henkilötietojen käsittelyissä kunnioitetaan rekisteröidyn oikeuksia ja yksityisyyden suojaa, ja noudatetaan henkilötietolain luomia raameja. Kerättävien henkilötietojen määrä minimoidaan, ja pyritään mahdollisimman paperittomaan linjaan.

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista ja pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin pitäjälle tai yhteyshenkilölle.

Kiitos!

Palaamme asiaan mahdollisimman pian.