Turvallistaminen

Tuotannon riskit hallintaan turvallistamispalveluiden avulla

Turvallistaminen ja riskienkartoitus

Turvallistamispalveluidemme avulla modernisoimme koneet ja laitteet vastaamaan nykyistä koneturvallisuusstandardia. Kartoitamme tuotannon ja työprosessien riskit ja teemme yksittäisten koneiden riskiarvioinnit sekä toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Varmistamme, että turvallistaminen huomioi myös koneen ja laitteen käytettävyyden siten, ettei sen käyttäminen ja huolto vaikeudu tai hidastu.

CE-merkinnät

Varmistamme, että sekä yksittäiset koneet ja laitteet että myös kokonaiset tuotantolinjat vastaavat turvallisuusvaatimuksia. Autamme ratkaisemaan mahdolliset ongelmakohdat ja turvallistamme mm. EU:n ulkopuolelta tuodut koneet, siten että ne vastaavat CE-merkin vaatimuksia.

Tarkastukset

Teemme lakisääteiset tarkastukset kaikille koneille ja laitteille, jotta voidaan varmistua niiden turvallisesta käytöstä.

Me autamme, jotta työntekijäsi ovat turvassa!

Näin homma etenee
1.
Tutustumme
tuotantoon
2.
Teemme ratkaisu- ehdotuksen
– vaikka heti
3.

Toteutamme sen
käytännössä

4.

Onnistumisista
notkeaan
kumppanuuteen

Soita, niin tulemme käymään!

Voit ottaa myyntiimme yhteyttä myös tällä lomakkeella:

Tomi Ojanen

Kiitos!

Palaamme asiaan mahdollisimman pian.