Turvallistamisella tuotannon työturvallisuusriskit hallintaan

Riskianalyyseilla kehitetään tuotannon laatua ja henkilöstön hyvinvointia

Turvallistamispalveluiden avulla modernisoimme koneet ja laitteet vastaamaan nykyisiä koneturvallisuusstandardeja

Kartoitamme tuotannon ja työprosessien riskit ja teemme yksittäisten koneiden riskiarvioinnit sekä toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Varmistamme, että turvallistaminen huomioi myös koneen ja laitteen käytettävyyden siten, ettei sen käyttäminen ja huolto vaikeudu tai hidastu.

Turvallistamisen hyötyjä

  • Työtapaturmariskien eliminointi

  • Koneet ja konelinjat konedirektiivin mukaisiksi

  • Tuotannon laadun kilpailukyvyn parantaminen

Koulutamme työntekijöitä Koneturvallisuuskoulutuksessa.
Koneturvallisuuskoulutukseen sisältyy mm.
  • standardien, käyttöasetusten ja direktiivien läpikäynti
  • turvaetäisyydet
  • koneen riskienarviointi
  •  hätäpysäytyskategoriat
  • modernisoinneissa huomioon otettavat asiat
  • PL ja PLr arvojen määrittäminen

Tuomme turvaa

Toteutamme yksittäisten sekä koneyhdistelmien turvallistamisratkaisut nykytekniikan mahdollistamilla teknisillä ratkaisuilla ottaen myös huomioon laitteiden elinkaarikustannukset. Ylläpito-, huolto- ja korjauspalvelut onnistuvat myös meiltä.

Laaja-alaisen osaamisemme ja aidon kiinnostuksemme kautta kykenemme tehostamaan turvallisuuttanne ja kasvattamaan tuottavuutta.

Vulkanointipuristimen suunnittelu ja toteutus

''Tuotantolinjaston tuottavuus parani.''

Nosturien modernisointi

Modernisoinnin avulla voit lisätä nosturisi nostokapasiteettia ja saada se toimimaan nopeammin.

Turvallistamisprosessin vaiheet

1.

Tutustuminen
tuotantoon ja
sen riskeihin

2.

Riskien ja
toimenpiteiden
arviointi

3.

Turvallistamisen
toteutus ja 
tarkastus

4.

Turvallisuuden
varmistaminen ja
projektin luovutus

Ole meihin yhteydessä!

Jätä meille yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian:

Tomi Ojanen

Kiitos!

Palaamme asiaan mahdollisimman pian.