Etusivu » Uutiset » Töissä Notralla: Automaation ammattilainen

Töissä Notralla:
Automaation ammattilainen

Notra kehittää automaatioliiketoimintaansa ja toteaa, ettei mikään projekti ole liian pieni tai suuri

Antti Olenius
Antti Olenius on 36-vuotias porilainen ja hän työskentelee Notralla automaatioinsinöörinä. Antin työkuva on laaja, kuten myös projektit, joissa hän työskentelee. Esitellessään työnkuvaansa esille nousee Notran toiminnan tukeminen automaation parissa, myynti, markkinointi sekä suunnittelu. Antti painottaa, että jos kyse on automaatioprojektista hänen asiakassuhteensa ei katkea missään vaiheessa.
Notra tarjoaa laajalla skaalalla palveluita automaation parissa. Sähköautomaation liiketoimintayksikkö koostuu ohjelmoijista, sähkösuunnittelijoista ja sähkö- sekä automaatioasentajista. Palveluportfolioon sisältyy esimerkiksi kokonaistoimitukset, konsultaatio, esiselvitykset, modernisoinnit, selvitystyöt ja koneturvallisuuskatselmoinnit. Antti on päässyt olemaan mukana monessa työskennellessään Notralla: esimerkiksi elintarviketeollisuuden projektissa, jossa vanhat koneet turvallistettiin ulkoisen konsultin vaatimuksien mukaan. Pesulateollisuusyrityksen modernisaatio, jossa vanhaan laitteistoon tehtiin uusi ohjaus oli haastava, mutta sitäkin opettavaisempi projekti ja se saatiin kunnialla maaliin -lyhykäisyydessään hyvin Notran näköinen projekti. Sahateollisuuden projektit ovat haastavia kovan tuotantotahdin vuoksi ja tällöin korostuu toimitusvarmuus, mikä on meille yksi prioriteetti.
Notran vahvuudet koko liiketoiminnassa ovat matala organisaatiorakenne, organisaation koko ja kyky mukautua asiakkaan vaatimuksiin sekä asiakastarpeeseen. Nykypäivän trendisana on ketteryys ja meillä on myös katetta sille, Antti toteaa. Notran palvelu lähtee aina asiakastarpeesta ja monipuolisen osaamisen myötä me pystymme mukautumaan niihin. Notran yksi vahvuus on liikkeenohjaussovellukset raskaaseen teollisuuteen. Notra haluaa kyetä vastaamaan haastaviin sekä muuttuviin asiakastarpeisiin ja yrityksessä panostetaankin henkilöstön koulutukseen. Viime viikollakin kolme Notran työntekijää oli koulutuksessa useamman päivän liittyen automaatiosaamisen kehittämiseen.
Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä asiana Antti haluaa nostaa esille, että hän toivoisi asiakkaiden ottavan yhteyttä mahdollisimman matalalla kynnyksellä, vaikka kauppoja ei olisi vielä syntynytkään tai toimituslaajuus ei olisi selvää. Notran ammattitaito on käytössä, jo ennen valmista toteutusta.

NotraTekin tiedote

Hannu Rinne ja Notra Oy ovat perustaneet uuden yrityksen, joka kantaa nimeä NotraTek. Toiminta on käynnistynyt ja sitä kehitetään järjestelmällisesti eteenpäin.

Lue lisää

Notran osaaja esittäytyy

Hannu Heikkilä: ”Notran ammattitaidolle on jatkossakin tarvetta maailmalla.”
Hannu Heikkilä on pian 56-vuotias kokenut ammattilainen ja hänellä on laajan kokemuksensa sekä…

Lue lisää

Notraan olen voinut luottaa

”Toimitamme ja valmistamme paperitehtaiden valmiiden paperirullien jälkikäsittelyjärjestelmiä, kuten kuljetus- ja pakkausjärjestelmiä kokonaisina projektitoimituksina ympäri maailman.”

Lue lisää

Kiitos!

Palaamme asiaan mahdollisimman pian.