Notraan olen voinut luottaa

”Toimitamme ja valmistamme paperitehtaiden valmiiden paperirullien jälkikäsittelyjärjestelmiä, kuten kuljetus- ja pakkausjärjestelmiä kokonaisina projektitoimituksina ympäri maailman. Notra on tehnyt näiden järjestelmien asennusprojekteissa sähköasennuksia.

Meidän on saatava aina koko urakka valmiiksi aikataulussa ja silloin korostuvat yhteistyökumppaneissa sellaiset ominaisuudet, kuten toiminnan sujuvuus, laatu ja aikatauluissa pysyminen. Projektin kannalta on pahinta, jos sovitut resurssit eivät ilmesty työmaalle. Luotettavuus on siis tärkeää ja Notraan olen voinut luottaa.

Notralaiset ovat helposti lähestyttäviä ja heidän kanssaan pystyy aina keskustelemaan ja asiat menevät eteenpäin. Voin luottaa siihen, ettei tule mitään yllätyksiä.

Jos pitää valita yksi sana, joka kuvaa notralaisia, niin se on joustava.”

– Matias Lehtinen, projektipäällikkö, Raumaster Oy

Kiitos!

Palaamme asiaan mahdollisimman pian.