AWT-siltanosturin modernisointi

Kokkola Satama Oy

” Modernisoinnista oli lukuisia hyötyjä, kuten esimerkiksi nosturin käyttövarmuuden, varaosien saannin sekä ajettavuuden paraneminen.”

Notra toteutti AWT-siltanosturin modernisoinnin Kokkolan Satamaan. Kokkolan kantasatamassa sijaitsee Euroopan suurin ja Pohjoismaiden ainoa joka sään terminaali (AWT), jossa laivoja voidaan lastata ja purkaa tehokkaasti sisätiloissa. AWT:ssa käsitellään pääsääntöisesti kontteja ja kappaletavaraa.

Hyvin toteutetusta modernisoinnista lukuisia hyötyjä

”Modernisointityössä uudistettiin nosturin taajuusmuuttajat, joiden elinkaari oli loppumassa ja samalla kuormanvalvonta sekä logiikka päivitettiin vastaamaan tämän päivän monipuolisia vaatimuksia. Modernisoinnista oli lukuisia hyötyjä, muutamia mainitakseni esimerkiksi nosturin käyttövarmuuden, varaosien saannin sekä ajettavuuden paraneminen. Monipuolinen projekti eteni suunnitelmien mukaan, ilman suurempia ongelmia.''

Modernisoinnin avulla parannettiin käyttövarmuutta, varaosien saantia sekä ajettavuutta

Projektissa vetovastuuta kantoi Notran puolelta automaatioinsinööri Jari Halminen. Projektin eteen tehtiin merkittävä määrä valmistelevia töitä, jotta muun muassa asennuksissa oli ratkaisut valmiina, eikä niiden takia tulisi viivästyksiä, tässä onnistuttiin ja kokonaisvaltaisesti projekti eteni hyvin.

Projektin tavoitteena oli päivittää nosturin käyttöikänsä päähän tulleet taajuusmuuttajat sekä logiikkakomponentit. Nämä haluttiin saada vastaamaan nykyaikaisia versioita. Projektissa oli omat haasteensa, kuten esimerkiksi se, että kaikkia laitteita ei uusittu ja osa asennuksista tehtiin vanhoihin keskuksiin, joten täyttä niin sanottua FAT-testausta ei voitu tehdä. 

Projektissa uusittiin kaikki sähkökäytöt kokonaisuudessaan ja tehtiin uusi ohjelma nosturin ohjaukseen, jolloin pystyttiin tekemään nosturin ohjaamisesta mahdollisimman käyttäjäystävällistä. Laite on nyt nykyaikaisempi, sille saatiin lisää käyttöikää ja sen ajettavuus on parempi, kuin ennen. 

Kokkolan Satama Oy

Kokkolan satama on Kokkolan kaupungissa, Ykspihlajan kaupunginosassa sijaitseva Pohjanmaan suurin ja Suomen vilkkaimpiin kuuluva satama. Satama-alue jakautuu kolmeen osaan: kantasatamaan, Hopeakiven satamaan ja syväsatamaan. Kokkolan Satama on Suomen suurin bulk- ja raideliikennesatama.

Tuotannon ja koneiden modernisointi

Modernisointi on kustannustehokkaampi ratkaisu, kuin uusien koneiden hankinta.

Sähköautomaatio

Toteutamme kaiken sähkösuunnittelusta aina robotti-, logiikka- ja valvomojärjestelmiin asti. Kauttamme saa apua myös ohjelmointiin sekä vian tunnistamiseen ja korjaamiseen.

Tuotannon ja koneiden modernisointi

Modernisointi on kustannustehokkaampi ratkaisu, kuin uuden koneen hankinta.

Teollisuuden notkea kumppani

Ratkaisukykyä

Asiakkaidemme ongelmat ovat polttoainettamme ja meillä riittää kapasiteettia niiden ratkaisemiseen.

Kaikki onnistuu

Mikään projekti ei ole liian suuri tai pieni meille. Kustannustehokkuus ja nopea reagointi ovat valttejamme.

Alusta loppuun

Tarjoamme ”avaimet käteen” projekteja, aina alkusuunnittelusta loppusiivoukseen.

Rautaisella otteella

Henkilökunnallamme on vahva tietotaito eri teollisuuden alojen prosessilaitteista.

Näin homma etenee
1.
Tutustumme
tuotantoon
2.
Teemme ratkaisu- ehdotuksen
– vaikka heti
3.

Toteutamme sen
käytännössä

4.

Onnistumisista
notkeaan
kumppanuuteen

Soita niin tulemme käymään!

Voit otta myyntiimme yhteyttä myös tällä lomakkeella:

Tomi Ojanen

Kiitos!

Palaamme asiaan mahdollisimman pian.