Tasolohkojen tuotantolinjan modernisointi

Rauma Marine Constructions Oy

''Modernisoinnin ansiosta tuotantolinjan varaosien saatavuus helpottui ja käyttöikä kasvoi.''

Vanhan tuotantolinjan modernisointi tuli eteen, kun varaosien saatavuus oli heikkoa ja vikojen korjaaminen haastavaa. Tarkalla suunnittelulla ja yhteistyöllä tuotantolinjan huoltaminen helpottui ja käyttöikä kasvoi.

Notra toteutti RMC:lle tasolohkojen tuotantolinjan modernisoinnin. Modernisointiin päädyttiin, koska koneet alkoivat jo olemaan vanhoja, joka toi mukanaan ongelmia huollon ja varaosien saatavuuden kanssa. Modernisointi osoittautui kustannustehokkaammaksi ratkaisuksi kuin uusien koneiden hankinta.

Monimutkainen projekti mahdolliseksi

Projekti edellytti tarkkaa suunnittelua, joka vaati polttoleikkausprosessiin ja koneiden toimintaan tutustumista. Notran henkilöstöä kävi myös Saksassa kouluttautumassa projektia varten, jotta saatiin taattua riittävä osaaminen.

''Näin monipuolisia ja hankalia projekteja pystyy harva yritys toteuttamaan ja Notra tarjosi meille isoimman kokonaisuuden. Tämän mittaluokan modernisointeja ei ole tehty kovin paljoa, joten yhteistyö Notran kanssa oli tiivistä koko projektin ajan. Olemme tyytyväisiä lopputulokseen.''

Tuotantolinjan modernisointi toteutettiin tiiviissä yhteistyössä RMC:n kanssa. Käyttäjäystävällisyys oli yksi prioriteetti projektissa, joten asiakas oli tiiviisti mukana projektin eri vaiheissa. Projektissa oli paljon eri vaiheita ja se vaati muun muassa paljon ohjelmointia, moottorien vaihtoja ja uusien sähköjen asennuksia.

Koneet vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia

Tasolohkojen tuotantolinjaston vanha hitsausasema oli uusittava samoin kuin myös palkituslinja, koska kyseinen asema ja linja ei olisi tulevaisuudessa pystynyt enää vastaamaan laivanrakennuksessa vallitsevaan trendiin eli materiaalien ohenemiseen.

Modernisoimalla vanha asema ja linja saatiin aikaiseksi tehokkaampi tuotantolinjasto, koska jälkityöt vähenivät jäännösjännityksien ja muodonmuutosten vähentyessä. Nyt hitsausasemalla ja palkituslinjalla pystytään suorittamaan myös ohuempien materiaalien hitsausta, joka takaa tuotantolinjastolle huomattavasti pidemmän käyttöiän.

Haasteet ratkottiin yhteistyöllä

CNC -ohjattu polttoleikkauskone koki myös modernisoinnin. Modernisoinnissa oman haasteensa toi leikattavien levyjen voimakas käyristyminen, jolloin konetta on myös voitava käyttää manuaalisesti automaattikäytön aikana. Osa Notran henkilöstöstä kävi Saksassa asti kouluttautumassa, jotta eteen tulleet haasteet saatiin ratkaistua CNC -ohjauksen osalta.

Yhteistyössä RMC:n kanssa polttoleikkauskoneesta saatiin modernisoitua kone, joka vastaa tämän päivän standardeja.

Modernisoinnista merkittävät hyödyt

Modernisoinnin myötä varaosien saatavuus tuotantolinjaan helpottui huomattavasti ja käyttöikä kasvoi. Modernisointi toi myös uusia ominaisuuksia tuotantolinjaan. Vanhan pulverimerkintälaitteen tilalle vaihdettiin uusi mustesuihkumerkintälaite, joka mahdollistaa tekstin tulostamisen metallilevyyn. Kaiken kaikkiaan tuotantolinjasta saatiin tehokkaampi ja tasolohkojen laatu parani.  

Rauma Marine Constructions Oy

Rauma Marine Constructions Oy on kotimainen laivanrakennusyhtiö, joka on erikoistunut monitoimimurtajien, matkustaja-autolauttojen ja puolustusvoimien tarvitsemien alusten rakentamiseen ja huoltamiseen.

Tuotantolinjan modernisoidut laitteet

•Yhdeltäpuolenhitsausasema
•CNC-ohjattu polttoleikkauskone
•Palkituslinja

Tuotannon ja koneiden modernisointi

Modernisointi on kustannustehokkaampi ratkaisu, kuin uusien koneiden hankinta.

Tuotannon ja koneiden modernisointi

Modernisointi on kustannustehokkaampi ratkaisu, kuin uuden koneen hankinta.

Teollisuuden notkea kumppani

Ratkaisukykyä

Asiakkaidemme ongelmat ovat polttoainettamme ja meillä riittää kapasiteettia niiden ratkaisemiseen.

Kaikki onnistuu

Mikään projekti ei ole liian suuri tai pieni meille. Kustannustehokkuus ja nopea reagointi ovat valttejamme.

Alusta loppuun

Tarjoamme ”avaimet käteen” projekteja, aina alkusuunnittelusta loppusiivoukseen.

Rautaisella otteella

Henkilökunnallamme on vahva tietotaito eri teollisuuden alojen prosessilaitteista.

Näin homma etenee
1.
Tutustumme
tuotantoon
2.
Teemme ratkaisu- ehdotuksen
– vaikka heti
3.

Toteutamme sen
käytännössä

4.

Onnistumisista
notkeaan
kumppanuuteen

Soita niin tulemme käymään!

Voit otta myyntiimme yhteyttä myös tällä lomakkeella:

Kiitos!

Palaamme asiaan mahdollisimman pian.