Varastointi-
järjestelmä tehostamaan tilan käyttöä

Feon Oy

''Kaikissa tavoitteissa onnistuttiin ja yhteistyö oli erittäin sujuvaa''

Feon Oy:n Uudenkaupungin teräspalvelukeskuksen toimipisteeseen toteutettiin nauhalevyjen varastointiin järjestelmä, jolla pystytään minimoimaan inhimillisiä virheitä ja tehostamaan varastointitilan käyttöä. Nauhalevyjen varastointiprojektin tavoite oli lisätä tilan käytön tehokkuutta ja materiaalin suoraviivaisempaa varastointia heti tuotantoprosessin jälkeen, sekä ehkäistä laatupoikkeamia itse tuotteessa.

Ratkaisut globaaleihin haasteisiin

Projektin aikana maailmantilanne toi omat haasteensa sillä mm. komponenttipula haastoi Notran ammattilaiset soveltamaan erilaisia ratkaisuja.

Kaikissa tavoitteissa onnistuttiin ja varastointijärjestelmää jatkokehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa, jotta järjestelmästä saadaan tulevaisuudessa entistä tehokkaampi.

''Alusta alkaen yhteistyö Notran kanssa oli erittäin sujuvaa. Globaalista komponenttipulasta huolimatta Notran henkilöstö löysi ratkaisut, jotta viivästykset saatiin minimoitua. Käyttäjätuki ja laitteiston päivitykset käyttöönoton jälkeen ovat toimineet ripeästi eikä tuotantoa häiritseviä tilanteita ole päässyt syntymään.''

Tiiviimpi yhteistyö onnistuneen projektin johdosta

Kun nauhalevyjen varastointijärjestelmä saatiin tavoitteiden mukaisesti valmiiksi aloitettiin kelalinjan turvallistamiseen liittyvä päivitys, sekä kuljettimien ja pakkauspään modernisointiprojekti. Edellä mainittujen projektien tavoitteena on vastata tulevaisuuden vaatimuksiin ja tehostaa tuotantoa entisestään.

Feon Oy

Feon Oy:n Uudenkaupungin teräspalvelukeskuksen toimipisteessä yritys arkittaa nauhalevyjä kelalta eri pituuksiin. Tukkumyyntivarasto kattaa laajan nauhalevyvaraston lisäksi myös kvarttolevyt. Feon Oy on myös tehnyt SSAB:n kanssa Raex®Certified Partner -sopimuksen, joka antaa oikeudet Raex-kulutusteräslevyjen ja -arkkien varastointiin ja jakeluun.

Sähköautomaatio

Toteutamme kaiken sähkösuunnittelusta aina robotti-, logiikka- ja valvomojärjestelmiin asti. Kauttamme saa apua myös ohjelmointiin sekä vian tunnistamiseen ja korjaamiseen.

Tuotannon ja koneiden modernisointi

Modernisointi on kustannustehokkaampi ratkaisu, kuin uusien koneiden hankinta.

Tuotannon ja koneiden modernisointi

Modernisointi on kustannustehokkaampi ratkaisu, kuin uuden koneen hankinta.

Teollisuuden notkea kumppani

Ratkaisukykyä

Asiakkaidemme ongelmat ovat polttoainettamme ja meillä riittää kapasiteettia niiden ratkaisemiseen.

Kaikki onnistuu

Mikään projekti ei ole liian suuri tai pieni meille. Kustannustehokkuus ja nopea reagointi ovat valttejamme.

Alusta loppuun

Tarjoamme ”avaimet käteen” projekteja, aina alkusuunnittelusta loppusiivoukseen.

Rautaisella otteella

Henkilökunnallamme on vahva tietotaito eri teollisuuden alojen prosessilaitteista.

Näin homma etenee
1.
Tutustumme
tuotantoon
2.
Teemme ratkaisu- ehdotuksen
– vaikka heti
3.

Toteutamme sen
käytännössä

4.

Onnistumisista
notkeaan
kumppanuuteen

Soita niin tulemme käymään!

Voit otta myyntiimme yhteyttä myös tällä lomakkeella:

Tomi Ojanen

Kiitos!

Palaamme asiaan mahdollisimman pian.